Projekty

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Kredyt na innowacje technologiczne)

Informujemy, że firma CAFFARO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: Kredyt na innowacje technologiczne,

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych rolek i napinaczy w Caffaro Sp. z o.o. Sp. k.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-2833/21-00
Wartość projektu: 5 800 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 610 000 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie opracowanej przez Caffaro w wyniku prac B+R dedykowanej technologii  produkcji  rolek  i  napinaczy  od  pasków  wieloklinowych samochodów osobowych i ciężarowych w oparciu o zgłoszenie patentowe pt. „Sposób wytwarzania tulei rolki paska, tuleja rolki paska wytworzona tym sposobem i rolka paska wielorowkowego”

Przedmiotowa   technologia   dotyczy   innowacyjnej   metody   wytwarzania   kompletnych   rolek   i   napinaczy z wykorzystaniem wysokowydajnej autorskiej technologii wypracowanej w ramach prac B+R przeprowadzonych przez zespół specjalistów Caffaro.

Efektem projektu będzie zastosowanie  innowacyjnych metod, dzięki którym osiągnięte zostaną cechy niespotykane obecnie na rynku wśród firm konkurencyjnych.

Planowanymi efektami projektu są:

1. Zmniejszenie ilości generowanych odpadów z tworzyw sztucznych i metalu

2. Wyeliminowanie zużycia oleju w procesie produkcji rolek z tworzyw sztucznych

3. Wydłużenie trwałości rolek (gwarancja)

4. przychody w działalności gospodarczej dzięki wdrożeniu wyników projektu

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa)

Informujemy, że firma CAFFARO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1.1

 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.:
Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0582/18-00
Wartość projektu: 10 308 534,35 zł
Kwota dofinansowania: 6 166 803,10 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Projekt przewiduje prace B+R mające na celu uzyskanie innowacji produktowej
– znacząco trwalszych kół zwrotnych, napinających i prowadzących paski wieloklinowe silników spalinowych
w szczególności w pojazdach wyposażonych w napędy micro i mild hybrydowe. Innowacyjne koła pasowe
o znacząco większej trwałości będą wykonane przy mniejszym niż obecnie zużyciu materiałów oraz energii
i w oryginalny sposób będą odprowadzały ciepło z łożysk, co pozwoli zwiększyć ich odporność na obciążenia:

– termiczne – promieniowanie silnika spalinowego oraz w wyniku tarcia

– mechaniczne – od napięcia pasa i mocy chwilowej odbiorów napędu

Nowa technologia wytwarzania kół pasowych pozwoli na znaczącą redukcję zużycia tworzyw sztucznych, metali oraz energii. Nowe koła pasowe będą w zależności od zastosowania wykonane
w dwóch technologiach materiałowych:

– z tworzywa sztucznego

– w wersji hybrydowej – ze szkieletu metalowego otoczonego tworzywem kompozytowym dla skuteczniejszego odprowadzania ciepła

Planowanymi efektami projektu są:

1. wdrożenie przeprowadzonych wyników prac B+R

2. utworzenie 5 nowych miejsc pracy

3. przychody w działalności gospodarczej dzięki wdrożeniu wyników projektu