Laboratorium

Nasza firma dysponuje własnym laboratorium, którego wyposażenie zakupiono w ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0582/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa – WENZEL Präzision GmbH (Niemcy)

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa (z ang.: CMM coordinate measuring machine) – to rodzaj maszyny pomiarowej umożliwiającej pomiary przestrzenne skomplikowanych elementów. Wyposażona jest w trzy systemy pomiarowe do pomiaru w trzech osiach współrzędnych XYZ oraz sondę do lokalizacji położenia powierzchni elementu. Najczęściej dzięki napędom i komputerowi ze specjalnym oprogramowaniem umożliwia pomiary w trybie automatycznym zwanym CNC (Computerized Numerical Control). Pomiary maszyną współrzędnościową charakteryzują się bardzo dużą dokładnością i obiektywnością. Jedną z zalet tej techniki pomiarowej jest wykonywanie pomiarów różnych przedmiotów o skomplikowanych kształtach, których nie można zmierzyć za pomocą podstawowych przyrządów warsztatowych (suwmiarek, czujników, mikroskopów, długościomierzy).

Urządzenie do stykowego pomiaru walców (Niemcy)

Przyrząd do pomiaru bicia MarShaft MAN 400 to przyrząd pomiarowy o modułowej konstrukcji do szybkiego, elastycznego i kompleksowego pomiaru części o walcowym kształcie.

Maszyna wytrzymałościowa (Niemcy)

Maszyna wytrzymałościowa niemieckiej firmy Hegewald & Peschke o sile pięciu ton, to przyrząd służący do badania wytrzymałości materiałów na ściskanie i rozciąganie. Próbka materiału poddawana jest naprężeniom prowadzącym do jej odkształcenia lub zerwania. Mierzone są przy tym wartości sił ściskających i rozciągających, zależnie od wybranej metody pomiaru.

Ramię pomiarowe

7-osiowe ramię pomiarowe marki Hexagon jest przenośnym odpowiednikiem maszyn CMM. Za pomocą sondy stykowej oraz skanera laserowego ramię pomiarowe umożliwia wykonywanie pomiarów współrzędnościowych oraz inspekcję mierzonych elementów. Skaner laserowy umożliwia wytworzenie cyfrowego odwzorowaniu mierzonego elementu w celu porównania go z zaprojektowaną przez konstruktora bryłą 3D.

Twardościomierz

Twardościomierz służy do pomiaru twardości różnych materiałów. Twardościomierz KB 250 potrafi mierzyć twardość trzema metodami statycznymi: Vickersa, Brinella, Rockwella. Pomiar polega na punktowym nacisku na badany obiekt, poprzez wciśnięcie w niego specjalnego twardszego elementu, zwanego wgłębnikiem. Maszyna posiada wbudowaną kamerę oraz jest połączona z komputerem, dzięki czemu wyniki pomiarów przedstawiane są w czytelny i przyjazny dla użytkownika sposób.

Mikroskop pomiarowy (Niemcy)

Mikroskop pomiarowy MarVision MM420CNC pozwala na wykonywanie dokładnych pomiarów badanego elementu dzięki optycznemu, inkrementalnemu systemowi pomiarowemu. Mikroskop jest połączony z komputerem, co ułatwia obsługę oraz wykonywanie pomiarów.

Komora Badawcza

W związku z realizacją projektu, została stworzona komora badawcza wyposażona w układ napędu pasa, system zmiany temperatury i wilgotności oraz rejestracji mierzonych parametrów, która umożliwia przeprowadzać testy i badania rolek w warunkach zbliżonych do warunków panujących w komorze silnika. Urządzenie pozwala na wytworzenie i utrzymanie ustalonego „klimatu” (temperatury i wilgotności) przez dowolny czas oraz jego monitorowanie i rejestrowanie. Razem z napędem pasa stwarza to możliwość symulowania testu drogowego poprzez ustawienie konkretnej prędkości rolek w zadanym czasie.

Aparat Vicat/HDT

Aparat Vicat/HDT służy do wyznaczania temperatury mięknienia (Vicat) oraz do wyznaczania temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT). Test Vicata polega na obciążeniu próbki zdefiniowanym ciężarem oraz podgrzewaniu jej z określoną w normie prędkością. Zagłębienie igły obciążnika na 1mm wyznacza temperaturę mięknienia. Test HDT polega na umieszczeniu próbki w łaźni olejowej. Próbka jest obciążana i podgrzewana. Osiągnięcie ugięcia określonego w normie wyznacza temperaturę ugięcia.

Wysokościomierz

Wysokościomierz Digimar 817 CLM z napędem motorycznym jest zaawansowaną wersją wysokościomierza suwmiarkowego, pozwalającą na wykonywanie takich pomiarów jak: zetknięcie od góry, zetknięcie od dołu, pomiar środka i średnicy otworu/wałka.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź dotacje i projekty, w których wzięliśmy udział!

Projekty