Polityka jakości, certyfikaty, patenty

Firma Caffaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest czołowym polskim producentem rolek i napinaczy.

Nadrzędnym celem działalności firmy jest ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań Klientów w oparciu o cztery podstawowe wyznaczniki:

  • jakość
  • terminowość
  • dostępność
  • rozwój
  • ochrona środowiska

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:

  • Utrwalenie w świadomości Klienta, że wyrób firmy Caffaro to bardzo dobry produkt w przystępnej cenie
  • Kształtowanie wizerunku firmy jako nowoczesnej, dobrze zorganizowanej i działającej efektywnie
  • Zdobywanie nowych rynków zbytu

Deklarujemy zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm: ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, IATF 16949:2016.

Deklarujemy spełnienie wszystkich mających zastosowanie wymagań oraz przydzielenia niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.