Otrzymanie certyfikatu Ecovadis

01.10.2023

Spółka Caffaro w 2023 roku poddała się ocenie, którą przeprowadził międzynarodowy zespół analityków agencji ratingowej EcoVadis, opiniującej działania i praktyki dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu CSR.
W ocenie przedsiębiorstwa sporządzonej w oparciu o skalę punktacyjną 0-100 uwzględnia się cztery aspekty: środowiskowy, społeczny, etyczny oraz łańcuch dostaw.
Wyniki samooceny, jakiej dokonują dostawcy na platformie technologicznej popartej odpowiednimi dokumentami, są oceniane przez analityków EcoVadis, a osiągnięty wynik pokazuje poziom, na którym obecnie znajduje się przedsiębiorstwo.
Nasza Spółka zdobyła uznanie EcoVadis i uzyskała brązowy medal. Wdrażając działania korygujące, w kolejnym badaniu będzie zabiegać o uzyskanie lepszych wyników.
Udostępnij: