W trosce o nasze bezpieczeństwo.

06.03.2024

W dniach 29-31 stycznia 2024 roku w naszym zakładzie odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości pracowników i służb ratowniczych do reagowania na sytuacje zagrożenia życia i mienia. Ćwiczenia obejmowały symulację pożaru w hali produkcyjnej, ewakuację personelu, udzielanie pierwszej pomocy i gaszenie ognia. Ćwiczenia te przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na zakładzie i zwiększyły świadomość pracowników, jak postępować w kryzysowych sytuacjach.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i współpracę!

 

Udostępnij: